+31(0)546-579865

Natuurgebieden

Te midden van de landerijen, boerderijen en bossen ligt Bungalowpark Hoge Hexel. Direct vanaf het park wandelt of fiets u de landelijke omgeving in. En vlak bij het park liggen ook een aantal prachtige natuurgebieden

Waterwingebied Hoge Hexel

Het waterwingebied Hoge Hexel ligt ten noordwesten van Wierden op een stuwwal die zich uitstrekt van Wierden naar het noorden. Het gebied is bijna 20 hectare groot en is door de aanwezigheid van naald- en loofbos, jong eikenbos, struweel, heide, grasland en een wildakker zeer afwisselend. U kunt door het gebied een wandeling maken van ruim een half uur.

Wierdense Veld

Het Wierdense Veld is een hoogveengebied, waar zich onder voedselarme omstandigheden mosveen heeft gevormd. Voor een deel is dit veen door turfwinning verdwenen. Plaatselijk komen echter hier en daar nog onverveende gedeelten voor. In dat laatste geval vindt men een bolsterlaag van 40-50 cm of jong mosveen rustend op oud mosveen. Op plaatsen waar turf is gestoken, is het veen tot wisselende diepte weggehaald, soms zelfs tot aan de zandondergrond. We treffen in het Wierdense Veld enkele veenputten aan met een fraaie vegetatie. Het reservaat is rijk aan vogels.

Meer informatie

De Borkeld

Onderdeel van de Sallandse heuvelrug. Bossen, heidevelden en graslanden. De Borkeld is vooral bekend om zijn prehistorische grafheuvels. In de boerderij 'n Wittem is een informatiecentrum gevestigd.

Meer informatie

Natuurlijk geven we u graag tips en adviezen, loopt u gerust binnen bij onze receptie voor informatie over andere wandel- en fietsroutes!

Omgeving overzicht