+31(0)546-579865

Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met De Coöperatieve Vereniging Bungalowpark Hogehexel, Bruine Hoopsweg 6, 7645 BJ Hoge Hexel, KVK: 06075905.

Versie: maart 2018 – versie 1.1

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat De Coöperatieve Vereniging Bungalowpark Hogehexel in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. De Coöperatieve Vereniging Bungalowpark Hogehexel gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website of applicaties;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot De Coöperatieve Vereniging Bungalowpark Hogehexel, haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

De Coöperatieve Vereniging Bungalowpark Hogehexel maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om het bezoek van de website te monitoren.
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van De Coöperatieve Vereniging Bungalowpark Hogehexel of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
name provider  type expire url Soort
JSESSIONID hogehexel.casengo.com http session  https://www.bungalowparkhogehexel.nl/reserveren/lastminutes/groepsaccomodatie_aanbiedin Functionele cookie
PHPSESSID bungalowparkhogehexel.nl http session  https://www.bungalowparkhogehexel.nl/reserveren/lastminutes/groepsaccomodatie_aanbiedin Functionele cookie
_ga bungalowparkhogehexel.nl http 2 years  https://www.bungalowparkhogehexel.nl/reserveren/lastminutes/groepsaccomodatie_aanbiedin Analytische cookie
_gat bungalowparkhogehexel.nl http session  https://www.bungalowparkhogehexel.nl/reserveren/lastminutes/groepsaccomodatie_aanbiedin Analytische cookie
_gid bungalowparkhogehexel.nl http session  https://www.bungalowparkhogehexel.nl/reserveren/lastminutes/groepsaccomodatie_aanbiedin Analytische cookie
hjIncludedInSample bungalowparkhogehexel.nl http session  https://www.bungalowparkhogehexel.nl/reserveren/lastminutes/groepsaccomodatie_aanbiedin Marketing cookie
ads/user-lists/# google.com pixel session  https://www.bungalowparkhogehexel.nl/reserveren/lastminutes/groepsaccomodatie_aanbiedin Marketing cookie
fr facebook.com http 3 months  https://www.bungalowparkhogehexel.nl/reserveren/lastminutes/groepsaccomodatie_aanbiedin Marketing cookie
IDE doubleclick.net http 1 year  https://www.bungalowparkhogehexel.nl/reserveren/lastminutes/groepsaccomodatie_aanbiedin Marketing cookie
r/collect doubleclick.net pixel session  https://www.bungalowparkhogehexel.nl/reserveren/lastminutes/groepsaccomodatie_aanbiedin Marketing cookie
test_cookie doubleclick.net http session  https://www.bungalowparkhogehexel.nl/reserveren/lastminutes/groepsaccomodatie_aanbiedin Marketing cookie
tr facebook.com pixel session  https://www.bungalowparkhogehexel.nl/reserveren/lastminutes/groepsaccomodatie_aanbiedin Marketing cookie
casengo-inline bungalowparkhogehexel.nl http session  https://www.bungalowparkhogehexel.nl/reserveren/lastminutes/groepsaccomodatie_aanbiedin Unclasified
casengo-inline-test bungalowparkhogehexel.nl http session  https://www.bungalowparkhogehexel.nl/reserveren/lastminutes/groepsaccomodatie_aanbiedin Unclasified
thirdpartyct hogehexel.casengo.com http session  https://www.bungalowparkhogehexel.nl/reserveren/lastminutes/groepsaccomodatie_aanbiedin Unclasified


Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken geen technische cookies op onze website.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

In het kader van onze dienstverlening, legt AICN gegevens vast (bijvoorbeeld uw naam, adresgegevens, e-mailadres en uw telefoonnummer). AICN gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst. OP deze manier kan AICN uw boeking registeren en afhandelen. 

Uw wettelijke rechten

U mag De Coöperatieve Vereniging Bungalowpark Hogehexel vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u De Coöperatieve Vereniging Bungalowpark Hogehexel verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via info@bungalowparkhogehexel.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen tijdens kantooruren via 0546-579865

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.